80 procent zzp-ers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

0
472
80 procent zzp-ers niet verzerd tegen arbeidsongeschiktheid

Ruim 80 procent (vier op de vijf) zzp-ers is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Van de groep onverzekerden geeft 70 procent aan de premie te hoog te vinden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed samen met TNO het onderzoek naar de zelfstandigen. Een kwart, vooral zelfstandigen van 55 jaar en ouder, gaven in het onderzoek aan zelf het risico te kunnen dragen mocht het inkomen bij ziekte wegvallen. 20 procent gaf aan terug te kunnen vallen op het inkomen van hun partner.

14% van de ondernemers gaf aan geen verzekering af te sluiten omdat ze geen vertrouwen hebben in de verzekeraars. Vooral in de bouwsector werd dat als reden gegeven.

Ook naar het opbouwen van pensioen werd onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat 25% van de zelfstandigen geen regeling heeft getroffen voor het pensioen. Als er onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen dan blijkt uit het onderzoek dat ruim 33% van de vrouwen niets heeft geregeld voor hun pensioen. Gebrek aan geld is vooral de reden om niet te sparen voor de oude dag. 20 procent vindt het pensioen nog te ver weg om zich er druk over te maken. Een minderheid van de respondenten gaf aan dat hun partner voldoende inkomen had om het pensioen voor twee af te kunnen dekken.

De ondernemers die wel doen aan pensioenopbouw doen dat door te sparen of hun geld te beleggen. 33 procent investeert in hun eigen woning. 27 procent is aangesloten bij een pensioenfonds.

uit het onderzoek blijkt verder dat zelfstandigen vaker tevreden zijn over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Bijna de helft geeft aan dat de financiële situatie van hun onderneming goed tot zeer goed is. Uit een onderzoek vier jaar eerder was dat nog 43%

Twee derde van de ondernemers is in beperkte mate afhankelijk van 1 opdrachtgever. In 12 procent van de gevallen zijn ze in belangrijke mate afhankelijk van 1 opdrachtgever en 8 procent is volledig afhankelijk van 1 opdrachtgever. Bijna 20 procent van de ondernemers had het afgelopen jaar drie klanten of minder.

Ondernemers halen voornamelijk hun klanten binnen door hun netwerk. In de bouw en zakelijke dienstverlening helpen zelfstandigen elkaar vaak aan werk.

Aan het onderzoek deden ruim 6000 zelfstandigen zonder personeel mee.