Aantal faillissementen afgenomen in februari 2019

0
350
Aantal failliete bedrijven weer gedaald

Ook in 2019 kenden ondernemers over het algemeen een goede start. In februari van dit jaar zijn er 32 bedrijven minder failliet verklaard dan in de maand januari. Ook in januari daalde het aantal faillissementen met 45 in totaal.

Tijdens de crisis, in 2013, piekte het aantal faillissementen. Daarna was er tot 2017 een daling in het aantal bedrijven dat het hoofd niet boven water konden houden. Van 2017 bleeft het aantal bedrijven dat op de fles ging gelijk. In september 2018 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001.

Na september steeg dit aantal weer drie maanden om vervolgens in januari en februari weer te dalen.

In de bedrijfstak vervoer en opslag werden in februari de meeste faillissementen uitgesproken.