Omzet zzp-er blijkt deels oninbaar

0
405
Deel facturen zzp-er blijkt oninbaar

Ruim een kwart van de zzp-ers die werkzaam zijn in Nederland zegt weleens te maken gehad te hebben met facturen die oninbaar waren. In ruim 50 procent van de gevallen blijkt het te gaan om 1 tot 5 procent van hun gehele omzet. Bij 42 procent van de zzp-ers was dit minder dan een procent. Bij ruim 6 procent van de zzp-ers bleek meer dan 5 procent van de omzet oninbaar.

Het onderzoek naar factuurbetalingen werd gedaan door zzpbarometer. Uit een eerder onderzoek bleek dat 30 procent van de zzp-ers wel eens te maken had met facturen die niet werden voldaan. Uit het onderzoek blijkt niet wat de reden is voor de misgelopen omzet.

Als ondernemer moet je scherp zijn en goed letten op tijdige factuurbetalingen. Veel zzp-ers komen uit een loondienstfunctie waarbij het praktisch nooit voorkomt dat een werkgever het salaris niet uitkeert. Uit het onderzoek blijkt dus toch dat zzp-ers regelmatig te maken hebben met wanbetalers.