‘Nieuwe zzp-wetten hebben geen visie en zijn niet uitvoerbaar’

0
423

Werkgevers en vakbonden adviseren Minister Koolmees om de nieuwe wetgeving voor zzp-ers in te trekken. Onuitvoerbaar en visieloos, zo worden de voorstellen omschreven. Het gaat in deze voorstellen om de minimumbeloning voor zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring.

De Stichting van de arbeid (hier komen werkgevers en vakbonden in samen) vrezen voor extra administratieve lasten. Ook denkt de stichting dat het naleven van de wetten, het controleren er op en de handhaving er van praktisch onmogelijk is.

De nieuwe wetten hadden als doel om meer helderheid te krijgen voor werkgevers en zelfstandigen, helaas is niets minder waar. Helderheid is juist veel verder weg geraakt.

Het eerste voorstel was een minimumtarief van 16 euro voor zzp-ers. De Wet op de zelfstandigenverklaring zou een uitzonderingspositie vormen voor zzp-ers die meer dan 75 euro per uur kunnen factureren. Door zo’n verklaring op te stellen kan de zelfstandige afstand doen van het recht op sociale rechten zoals pensioenopbouw. Men vreest echter dat deze regeling misbruikt wordt. Verder zou het sociale stelsel onder druk kunnen komen te staan als zo’n grote groep niet meer bijdraagt aan het stelsel.

De stichting is het niet eens met het minimumtarief van 16 euro. Ze heeft twijfels bij de vraag of de opdrachtnemer wel de juiste kennis en vaardigheden in huis heeft of dat tarief wel gehaald wordt. Mocht er namelijk iets fout gaan dan kan dit tot boetes leiden. Het minimumtarief was juist ingesteld om een kwetsbare groep te beschermen.

Ook FNV kan zich niet vinden in het tarief en vindt het te laag. Volgens de bond kost een ingehuurde kracht via het uitzendbureau minimaal 25 euro, inclusief alle premies en lasten.